Aktuelle Erfolge

Saison 2023/24

Saison 2022/23

Saison 2021/22

Saison 2019/20

Saison 2018/19

Saison 2017/18

 

Saison 2016/17

 

Saison 2015/16

Saison 2014/15

Saison 2013/14

Saison 2012/13

Saison 2011/12

Saison 2010/11